Pluim

Commentaar woensdag 29 juni 2022

Verreweg de meeste oplossingen opteren de komende tijd voor een scenario met een hoofdrol voor een krachtig Azorenhoog ten zuidwesten van Ierland. Dat betekent voor onze omgeving een periode met (vooral na het weekeinde) gematigd warm zomerweer. De bandbreedte tussen de aan het ECMWF gelieerde oplossingen is vrij smal en dus is de betrouwbaarheid vrij groot. Later in de tijd laat het ensemblegemiddelde weer iets hogere temperaturen zien. Tegelijkertijd neemt de spreiding toe.

Expertpluim KNMI-ECMWF voor De Bilt, run 00Z, woensdag 29 juni 2022
Operationele uitvoer voor De Bilt, runs 28-29 juni; runtijd tot 9 juli 2022
Ensemblegemiddelde voor De Bilt, runs 28-29 juni; runtijd tot 14 juli 2022
Neerslagdiagram ensemblegemiddelde voor De Bilt, runs 28-29 juni; runtijd tot 14 juli 2022
Neerslagdiagram ‘oper’ voor De Bilt, runs 28-29 juni; runtijd tot 9 juli 2022

Langjarige decadegemiddelden (1991-2020) voor De Bilt:

Derde decade (21-30) van juni:   21,6º (maximum) en 11,5º (minimum)

Eerste decade (01-10) van juli:     22,5º (maximum) en  12,5º (minimum)

Tweede decade (11-20) van juli:   22,8º (maximum) en 12,9º (minimum)

Toelichting

Op de pluimpagina wordt gebruik gemaakt van de data van SpeedwellWeather.com. De grafieken van SpeedwellWeather tonen de operationele uitvoer (maxima en minima) van het ECMWF voor De Bilt en het ensemblegemiddelde alsmede de staafjesdiagrammen voor de neerslag. De grafieken van SpeedwellWeather zijn gebaseerd op de runs van 12Z én 00Z, overeenkomend met 14:00 en 02:00 uur zomertijd.