Janvissersweer-Marken220113

Sfeervolle foto nabij vuurtoren van Marken