Janvissersweer-GOUWZEE250113

IJszeilen op de Gouwzee