Contrails en geen Chemtrails

“Je moet de aanhangers naar mijn mening vergelijken met de groep mensen die ook twijfelden aan de maanlandingen (vanaf 1969)”

Dit zeer wetenswaardige artikel is op mijn verzoek geschreven door voormalig luchtvaartmeteoroloog op Schiphol Tijmen de Boer.

In mijn opinie bestaan Chemtrails niet. Het is net als bij Contrails (condensatie spoor, Condensation Trail) een samentrekking van Chemical (chemisch) en trail (spoor).Ik denk ergens in de jaren 90 zijn er paranoïde complotdenkers stukken gaan publiceren over het door de Amerikaanse overheid expres in de atmosfeer brengen van chemicaliën vanuit vliegtuigen. En ook in Nederland zijn er aanhangers van deze complottheorieën. Ik heb daar in mijn operationele tijd echt nooit maar de geringste aanwijzing voor gezien en we hebben toch heel wat vliegers, ook militaire, van speciale (weer)briefings voorzien. Ook bij bijzondere gebeurtenissen.
Ik geloof dus niets van Chemtrails ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail) en ik kan mij ook echt niet voorstellen dat een overheid daar geld in zou steken. Je moet de aanhangers naar mijn mening vergelijken met de groep mensen die ook twijfelden aan de maanlandingen (vanaf 1969).

Fraai ogende contrails tijdens zonsopkomst, 5 oktober te Pijnacker (bron: Eugene van der Lans).
Fraai ogende contrails tijdens zonsopkomst, 5 oktober te Pijnacker (bron: Eugene van der Lans).

Wat de complottheorieën versterkt en de aanhangers ‘overtuigt’ is de grote diversiteit aan Contrails. Op sociale media zie je op dagen met veel persistente contrails, het woord Chemtrail weer langskomen. Men weet te weinig van contrails om te begrijpen wat er aan de hand is.

Contrails zijn condensatie sporen van vliegtuigen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Contrail) Deze kunnen persistent (lang blijvend) en niet-persistent zijn. Weerliefhebbers weten dat een vliegtuig bijna altijd een spoor(tje) nalaat, dat in de meeste gevallen meteen weer oplost! Soms blijft het spoor (de trail) lang bestaan en spreidt dan vaak uit in dikkere en bredere wolkensoorten. Het is echter altijd ijs (ijskristallen) omdat trails veelal boven 26.000 voet (circa 8km) voorkomen en de temperatuur dan meestal lager is -35º. Vloeibaar (onderkoeld) water bestaat normaal gesproken niet in de vrije natuur bij die temperatuur! Het zijn dus ijskristallen die vrijwel onmiddellijk na het verlaten van het verbrandingsmengsel (uitlaatgassen) van de motor ontstaan. In de motor heerst een zeer hoge druk en temperatuur die achter de motor door de enorme expansie in een fractie van een seconde de temperatuur van de buitenlucht en druk aanneemt. Dus koud!
De contrail ontstaat meestal op enkele tientallen meters achter de motoren. Het vliegtuig vliegt met ongeveer 230 meter per seconde, dus de expansie en afkoeling duurt inderdaad maar een fractie van een seconde!
Ik zat ooit ‘s nachts achterin in een B747 en door de staartverlichting kon ik zien dat de contrail voor mijn raampje begon; er zat een Finse natuurkundige (bouwde kerncentrales…) naast mij, die mij nog wel iets kon vertellen over dat soort processen (…).

Echter, in de uitlaatgassen zit heel veel water(damp) en heel veel chemicaliën (dus in die zin zijn het wel chemtrails: ik ben ook zeker van mening dat de luchtvaart veel rommel in de atmosfeer brengt. Vooral roet (soot), allerlei mineralen, wat metaaldeeltjes en zwavelzuur resten (sulfur). Een deel van deze “harde” deeltjes
(particles) gaat dienen als condensatiekern cq vrieskern. Ieder wolkendruppeltje (droplet) en ieder ijskristalletje heeft een eigen condensatie-, respectievelijk vrieskerntje. Bij wolken dienen daartoe natuurlijke aerosolen zoals pollen, zoutdeeltjes uit de oceanen en bijvoorbeeld vulkanische- en woestijnstoffen. Bij contrails zijn het dus gedeeltelijk zelf “meegebrachte” vrieskernen
en de uitgestoten waterdamp die een rol spelen.

Je krijgt dan een aantal scenario’s:

De contrail lost meteen op of is in het geheel niet zichtbaar. Het is veel te droog en te schoon in de hogere luchtlagen om iets te laten zien. Of de temperatuur voldoet niet aan de eisen. Maar de door de motoren uitgestoten waterdamp en deeltjes zijn er natuurlijk wel…!

De contrail lost niet op en is min of meer persistent. Het is voldoende vochtig. De gevormde ijskristallen verdampen niet en de trail blijft zichtbaar. Dit gebeurt meestal als je kunt zien dat de hogere atmosfeer vochtig is en er ook veel natuurlijke vrieskernen zijn. Er is dan meestal ook veel sluierbewolking en de hemel is niet diepblauw. De trails breiden zich flink uit en het wordt minder zonnig. De situatie dat de chemtrail-aanhangers zeggen: “zie je wel, ze doen het expres!”

Soms is de atmosfeer heel blauw en helder (je zou zeggen te droog!) en toch zijn de trails persistent. Dan moet het dus vochtig genoeg zijn en heb je de situatie dat het inbrengen van deeltjes door de vliegtuigmotoren net dat extra aantal vrieskernen geeft om een lang zichtbare trail te hebben. Dat is vergelijkbaar met het fenomeen “Scheepswolken”. https://www.keesfloor.nl/art/scheepswolken.htm

Samengevat:

• Elke contrail is een beetje chemtrail, maar dat men bewust chemische rommel over ons uitstort, geloof ik niet.

• Contrails, hun samenstelling en gedrag, is interessante materie, maar ingewikkeld.

• Vliegtuigen stoten wel degelijk veel rommel uit in de atmosfeer. En daar zouden we wat aan moeten doen. Het is al bewezen dat het mengen met biobrandstof het aantal uitgestoten deeltjes flink kan reduceren.

contrails aan het uitspansel op vrijdag 5 oktober (bron: Han Zwart, Krommenie).
Contrails aan het uitspansel op vrijdag 5 oktober (bron: Han Zwart, Krommenie).