Jan Visser Weerlijn

Dagelijks spreek ik 2 keer een uitgebreid weerbericht in op de Jan Visser weerlijn.
U kunt deze lijn 24 uur per dag bellen. Het nummer van de weerlijn is
0900-1234502