Weerpatronen

VERBAND TUSSEN HARDNEKKIGE WEERPATRONEN EN AFNAME VAN HET ZEE-IJS
De opwarming van het Noordpoolgebied (the Arctic) verliep gedurende de afgelopen decennia twee keer zo snel als elders op het Noordelijk Halfrond. Daardoor is de hoeveelheid zee-ijs tijdens het zomersmeltseizoen met 40 procent afgenomen en smelt het sneeuwdek in het voorjaar in de omringende landen veel eerder. Het is aannemelijk dat deze grote veranderingen in het klimaatsysteem invloed hebben op weerpatronen ver buiten de grenzen van het poolgebied. Onderzoekers zijn bezig om die processen te begrijpen en in kaart te brengen.
Uit recent onderzoek van Jennifer Francis van de Rutgers University en Steve Vavrus van de University van Wisconsin komt naar voren dat opwarming van ‘the Arctic’ tot persistentie van bepaalde weerpatronen op de gematigde breedten zou kunnen leiden. Fenomenen zoals hittegolven maar ook koudegolven, langdurige droogtes, overstromingen en zware sneeuwval zullen frequenter op het weermenu komen te staan. Feitelijk is dat proces al enige tijd gaande.

Door de opwarming in de poolgebieden worden de temperatuurverschillen met de gematigde breedten kleiner met als gevolg dat de straalstroom-‘waves’ breder worden en de sterkte van de van west naar oost waaiende hoogtewinden afneemt. De progressie van weersystemen zoals hoge- en lagedrukgebieden wordt zodoende afgeremd met als gevolg dat onder meer hittegolven langer kunnen voortbestaan.

Jan Visser, Purmerend, 6 april 2012

De grafiek toont de zonale (west-oost) winden op het 500 hPa-vlak (gesloten lijn) en de afname van het zee-ijs in september (onderbroken lijn). Het kaartje onder de grafiek laat de actuele positie van de straalstroom boven de VS zien (gesloten rode lijn) en de verwachte nieuwe positie van de ‘jetstream’ (stippellijn).

Sea Ice Area/Jet Stream

Twitter