PluimToelichting opgesteld 25 april 2015:

De 10-daagse van het ECMWF staat vrijwel helemaal in het teken van lage temperaturen. Bovendien tamelijk grote neerslagkansen: niet in de laatste plaats rond 30 april wanneer, volgens de operationele uitvoer (rode lijn op de grafiek), een actieve depressie positie kiest boven de Noordzee.

Pluim De Bilt

Pluim De Bilt

Uitleg

De groene lijnen : de 50 verstoorde verwachtingen (T639)
De rode lijn : de operationele T1279 ECMWF verwachting
De blauwe stippellijn : de onverstoorde T639 verwachting
De bruine stippellijn : het ensemble gemiddelde


Twitter

Facebook